Výročná členská schôdza v roku 2015


Predseda JDS: Michal Tkáč
Podpredseda: Anna Ivanovová

Činnosť Jednoty dôchodcov Bánovce nad Ondavou