SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 63)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2023 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatv. v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o soc. službách ... Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Milka Geročová
1 200 €
25/2023 Financovanie Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bánovce nad Ondavou Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Environmentálny fond
79 754 €
24/2023 dodávka tovaru v rámci zákazky Technické vybavenie pre projekt "Triedený zber" komunálneho odpadu v obci Bánovce nad Ondavou" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: MK TRAKTOR s.r.o.
76 140 €
23/2023 Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi od 1.1.2024 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/2023 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu FS na podujatí: Úcta k starším Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Folkórna skupina Hatalovčan
200 €
21/2023 zmena zmluvy o združenej dodávke plynu (cena v produkte Biznis Fix) Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.98 €
20/2023 vyhotov. a overov. kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
19/2023 Dotácia na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s TP na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov (sept.-dec.23) Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
18.60 €
18/2023 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do škôl a škol. zariadení v rámci realizácie programu "Školský program" a sprievodných vzdelávacích opatrení Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
0 €
17/2023 audítorské služby 2022,2023 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
16/2023 zrealizovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní
20 €
15/2023 Darovacia zmluva - kultúrne podujatie "Bánovský čurbes" 2023 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: WAK s.r.o.
200 €
14/2023 prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spol. KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci kult. podujatia "Bánovský čurbes" Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
100 €
13/2023 finančný príspevok na projekt "Nákup okrasných studní" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Nadácia EPH
1 500 €
10/2023 Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
1 696.11 €
12/2023 vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP a PO, školenie zamestnancov, účasť na kontrolách ŠPD a Inšpektorátu práce, spísanie záznamu o registrovanom prac. úraze a šetrenie tohto úra Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Dušan Klima
50 €
11/2023 Zmluva o dodávke plynu (budova prevádzkareň) Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
9/2023 úprava existujúcej Webstránky, webhosting, registrácie domén. mien, doplnkové služby a spravovanie webstránky Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
84 €
8/2023 Zmluva č. 323/0702 - dotácia pre DHZO na MTV, OOPP, odbornú prípravu členov DHZO a servis pre has. techniku a mot. vozidlá Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
7/2023 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskyt. sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby Odb.: Senior centrum Šírava n.o.
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
1 200 €
Generované portálom Uradne.sk