SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 82)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16/2024 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zariadení Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
1 200 €
17/2024 zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia cesty na miestnom cintoríne" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: NAJ - STAV s.r.o.
19 246.81 €
15/2024 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zariadení Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Milka Geročová
1 200 €
14/2024 poistenie prenajatého majetku a zodpovednosti za škodu - zbierkové predmety v Múzeu Pavla Horova Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
54.34 €
13/2024 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov od 1. 1. 2024 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
12/2024 Zmluva č. 324 0707 na zabezpečenie MTV DHZO, OOPP,odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu na has.techniku a motorové vozidlá Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
11/2024 poskytnutie dotácie na účel: "Rekonštrukcia cesty na miestnom cintoríne" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
12 000 €
10/2024 bezvýhradné a bezodplatné prevedenie všetkých práv a povinností postupcu vyplývajúce zo Zmluvy o vykonaní služieb GDPR Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: ZmeNa 8, s. r. o.
0 €
9/2024 balík funkcionalít softvéru a služieb MINI Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: VIS Slovensko, s.r.o.
34.80 €
8/2024 Dotácia na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s TP na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov (jan.-dec.24) Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
75 €
Generované portálom Uradne.sk