Bánovský ČURBES 2014 – varenie guľášu


Predseda JDS: Michal Tkáč
Podpredseda: Anna Ivanovová

Činnosť Jednoty dôchodcov Bánovce nad Ondavou