Výročná členská schôdza v roku 2014


Predseda JDS: Michal Tkáč
Podpredseda: Anna Ivanovová

Činnosť Jednoty dôchodcov Bánovce nad Ondavou