ZVEREJNENIE ZÁMERU : predaj nehnuteľného majetku obce Bánovce nad Ondavou z dôvodu osobitného zreteľa Platonová Paulina


1 2 ... 11