Žiadosť o prijatie detí do Mš

Zápis bude v čase od 5. mája do 31.mája. Akceptovaná bude tiež žiadosť napísaná aj bez predpísaného tlačiva odoslaná na stránku Obce banovcenadonadvou@gmail.com alebo Materskej školy msbanovce@gmail.com  . Rozhodnutie bude rodičom doručené do 15.júna. Pri prijímaní detí sa riadime Školským poriadkom školy, ktorý je vypracovaný v súlade so Školským zákonom č.245/2008 a vyhláškou 306/2008 o materských školách.


1 2 ... 11