Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/2022 výpožička hnuteľného majetku na zabezpečenie plnenia úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
129 134.54 €
22/2022 prenájom malotraktora a mulčovača Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Roľnícke družstvo Trhovište
14.40 €
21/2022 Zmluva o plnom servise a údržbe multifunkčného zariadenia Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: HO - ST, s.r.o.
0 €
20/2022 dohoda o ukončení nájmu Odb.: Mária Parihuzová
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
0 €
19/2022 spracovanie osobných údajov-stravovacie karty Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Up Déjeuner, s. r. o.
0 €
7/2022 stavebné úpravy budovy Obecného úradu a múzea Pavla Horova Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: JAREK, s.r.o.
111 928.39 €
18/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - jednorazová splátka za mobil. aparát Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30 €
17/2022 doplnkové služby pre webstránku obce Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
70 €
16/2022 audítorské služby 2021 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová
720 €
15/2022 poradenské služby vo verejnom obstarávaní zákaziek pre projekt "Rekonštrukcia obecného domu Bánovce nad Ondavou" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
4 920 €
14/2022 stavebný dozor na stavbe: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu a Múzea Pavla Horova Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ing. Juraj Danko
2 000 €
13/2022 dotácia pre DHZO na rok 2022 Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
1 000 €
12/2022 dar na kultúrne podujatie "Bánovský čurbes" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: WAK s.r.o.
150 €
11/2022 nájom nebytových priestorov - úprava výšky nájomného Odb.: Mária Parihuzová
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
425.76 €
10/2022 prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spol. KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci kult. podujatia "Bánovský čurbes" Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
150 €
9/2022 dotácia pre DHZO na rok 2022 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
8/2022 projekt "Okrasné studne v obci" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk