Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
42/2022 poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: tender consult, s.r.o.
1 152 €
41/2022 odber plynu v odberných miestach pripojených do distrib. sústavy Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
209.62 €
40/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Odb.: Poľovnícke združenie LIESKOVEC
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
300 €
39/2022 Dodatok 1/2023 k zmluve o poskyt.služieb v oblasti naklad.s odpadmi - KO, VKK, NO, ZJOaT,ďalšie poplatky Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
38/2022 Dodatok k Zmluve o poskyt. ver. služieb - pevná linka-premiestnenie Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
37/2022 záujmové vzdelávanie detí a mládeže - dotácia Odb.: Mesto Sečovce
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
115.20 €
36/2022 Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: StaMi-a s.r.o.
357 957.71 €
35/2022 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripojení k IS DCOM Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
34/2022 finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 922.83 €
33/2022 poskytovanie služby alarm na dialku a informovanie o stave Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Jablotron Slovakia, s.r.o.
3.59 €
32/2022 podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody-"Bociany z komína" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2 439 €
31/2022 Darovacia zmluva - cisternová automob. striekačka malá IVECO Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48 634.61 €
30/2022 Oplotenie kompostoviska Bánovce nad Ondavou Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
6 076.77 €
29/2022 zmena oprávneného obdobia do 30.4.2023 Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
28/2022 Oplotenie kompostoviska Bánovce nad Ondavou Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
6 000 €
27/2022 bezodplatný prevod hnuteľ. majetku štátu do výluč. vlastníctva obce -súprava povodňovej záchr. služby pre hasič. jednotky Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 320.94 €
25/2022 predaj pozemku parc. č. 483/11 Odb.: Mgr. Michaela Babjaková
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
956 €
24/2022 predaj obecných pozemkov parc. č. 488/2 a 488/6 Odb.: Paulina Platonová
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
778 €
26/2022 výpožička ostatného drobného majetku obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
2 235 €
23/2022 výpožička hnuteľného majetku na zabezpečenie plnenia úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
129 134.54 €
Generované portálom Uradne.sk