Kontakty

Toto webové sídlo www.banovcenadondavou.sk spravuje Obec Bánovce nad Ondavou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bánovce nad Ondavou

Adresa:
Obecný úrad Bánovce nad Ondavou
Bánovce nad Ondavou 191
072 04 Trhovište

IČO: 00325015

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 711
Rozloha: 1223 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1326 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 53 11, +421 911 566 435

E-mail:banovcenadondavou@gmail.com

Kompetencie:

Obec Bánovce nad Ondavou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bánovce nad Ondavou je zriadený na Obecnom úrade v Trhovišti 

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Nakladanie s odpadom https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/    

Obecný úrad - Street View  https://goo.gl/maps/Qmk6vDettmmDL41M7