Jednota dôchodcov

Predseda JDS: Michal Tkáč
Podpredseda: Anna Ivanovová

Činnosť Jednoty dôchodcov Bánovce nad Ondavou