Obec Bánovce nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

400 ROKOV REFORMOVANÉHO CIRKEVNÉHO ZBORU

V nedeľu 10.októbra 2010 sa v obci Bánovce nad Ondavou zišli veriaci zo širokého okolia, aby si pripomenuli  400 rokov od postavenia prvého reformovaného kostola v Bánovciach nad Ondavou, 140.  výročie posviacky terajšieho kostola a zúčastnili sa posviacky novopostavenej fary.

Do Bánoviec nad Ondavou pri tejto príležitosti zavítal vpd. biskup reformovanej cirkvi Mgr. László Fazekaš a farári z celého košického kraja.

Naši hostia navštívili pred začiatkom pobožnosti priestory Literárneho múzea Pavla Horova, ktorý v mladosti bol horlivým kalvínom   a pravidelne  básňami  prispieval do Slovenských kalvínskych hlasov. Na pôde obce hostí privítala farárka domáceho zboru Mgr. Erika Dékányová a starostka obce Ľudmila Ďurčáková. Od literárneho múzea sa páni farári  spoločne vybrali do kostola. Pred ref. kostolom vzácnych hostí privítala kurátorka zboru Nataša Hrabovská.  Kázeň a posviacku kostola vykonal vdp. zástupca biskupa Mgr. ThM. Marián Hamari.  V priestoroch reformovaného kostola sa v kázni, modlitbe a požehnaní   k veriacim prihovoril vdp. biskup Lásló Fazekaš. K programu tohto slávnostného dňa prispeli piesňami  spevokoly z Bánoviec nad Ondavou, z Trhovišťa, skupina Joel a deti z Bánoviec n/O. a Ložína.

Farárka domáceho zboru Mgr. Erika Dékányová  oboznámila prítomných s históriou reformovaného cirkevného zboru v Bánovciach nad Ondavou. V 50. rokoch 15. storočia, v čase bratríckeho hnutia, pravdepodobne stál na mieste dnešného ref. kostola drevený husitský  kostolík.  P. farárka vyzdvihla predovšetkým osobnosť významnej  ženy- pani  Anyu Oroszy, ktorej zásluhou bol v obci vystavaný prvý kamenný kostol a darovala tiež bohoslužobné nádoby. Zachoval sa kalich, ktorý sa dodnes používa pri sv. Večeri Pánovej. Na tomto kalichu je vyrytý nápis v maďarčine /preklad/: „ Prekliaty je voľakto, kto tento pohár obráti, mimo pravej sviatosti, na iný neslušný nápoj.“ Anna Oroszy darovala tiež miesto na postavenie fary a byt pre učiteľa, čím položila základy  ref. bánovskej cirkvi, ale tiež základy vzdelanosti a kultúry v našej obci.

V roku 2003 sa zbor rozhodol a začal stavať nový farský úrad, ktorý bol skolaudovaný a uvedený do užívania v tomto roku.  Po záverečnej piesni sa všetci prítomní presunuli k novopostavenej fare, kde jej posviacku vykonala vdp. seniorka  Mgr. Mária Meňkyová.

Napriek tomu, že slávnostný deň bol pomerne mrazivý, srdcia prítomných boli naplnené Božím slovom a hrdosťou na všetkých, ktorí sa v minulosti i v prítomnosti zaslúžili o rozvoj reformovanej cirkvi v Bánovciach nad Ondavou.


1 2 ... 20