Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 50)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
13/2023 finančný príspevok na projekt "Nákup okrasných studní" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Nadácia EPH
1 500 €
10/2023 Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
1 696.11 €
12/2023 vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP a PO, školenie zamestnancov, účasť na kontrolách ŠPD a Inšpektorátu práce, spísanie záznamu o registrovanom prac. úraze a šetrenie tohto úra Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Dušan Klima
50 €
11/2023 Zmluva o dodávke plynu (budova prevádzkareň) Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
9/2023 úprava existujúcej Webstránky, webhosting, registrácie domén. mien, doplnkové služby a spravovanie webstránky Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
84 €
8/2023 Zmluva č. 323/0702 - dotácia pre DHZO na MTV, OOPP, odbornú prípravu členov DHZO a servis pre has. techniku a mot. vozidlá Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
7/2023 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskyt. sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby Odb.: Senior centrum Šírava n.o.
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
1 200 €
6/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
500 €
5/2023 triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4/2023 kult. program s názvom "Historická kuchyňa" na podujatí "Bánovský čurbes" Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Simona Albertová
350 €
3/2023 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
2/2023 zber triedeného odpadu od 1. 1. 2023, preukazovania vyzbieraného množstva na zákl. vystavených evid. listov Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/2023 súvislá pedagogická prax študentov učiteľského študijného odboru PF UMB Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
0 €
6/2022 darovanie prebyt.hnuteľ.majetku štátu - tabletový počítač Samsung Galaxy v počte 2 ks Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
304.80 €
42/2022 poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: tender consult, s.r.o.
1 152 €
41/2022 odber plynu v odberných miestach pripojených do distrib. sústavy Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
209.62 €
40/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Odb.: Poľovnícke združenie LIESKOVEC
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
300 €
39/2022 Dodatok 1/2023 k zmluve o poskyt.služieb v oblasti naklad.s odpadmi - KO, VKK, NO, ZJOaT,ďalšie poplatky Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
38/2022 Dodatok k Zmluve o poskyt. ver. služieb - pevná linka-premiestnenie Odb.: Obec Bánovce nad Ondavou
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
37/2022 záujmové vzdelávanie detí a mládeže - dotácia Odb.: Mesto Sečovce
Dod.: Obec Bánovce nad Ondavou
115.20 €
Generované portálom Uradne.sk