Komisie

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ľudmila Geročová

Členovia:

 • Mgr Alexandra Dankaninová
 • Mária Čuhaničová
 • Ladislav Maťáš
 • Ján Tomáš
 • Peter Ľoch
 • Lukáš Dobák

Komisia pre vybavovanie sťažností obce Bánovce nad Ondavou

Predseda: Ján Tomáš

Členovia:

 • Peter Ľoch
 • Lukáš Dobák
 • Ladislav Maťáš
 • Mgr.Alexandra Dankaninová

Kultúrna komisia

Predseda: Ľudmila Geročová

Členovia:

 • Mgr.Alexandra Dankaninová
 • Mária Čuhaničová
 • Anna Majerniková
 • Lenka Kaľavská
 • Jana Smutná