Komisie

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ľudmila GEROČOVÁ

Členovia:

 • Blanka GABZDYLOVÁ
 • Mária ČUHANIČOVÁ
 • Ladislav MAŤAŠ
 • Martin HORŇAK
 • Tomáš JANINDA
 • Radovan JANINDA

Komisia pre vybavovanie sťažností obce Bánovce nad Ondavou

Predseda: Ladislav MAŤAŠ

Členovia:

 • Mária ČUHANIČOVÁ
 • Radovan JANINDA
 • Martin HORŇAK

Kultúrna komisia

Predseda: Ľudmila GEROČOVÁ

Členovia:

 • Mária ČUHANIČOVÁ
 • Blanka GABZDYLOVÁ
 • Anna MAJERNÍKOVÁ
 • Jana ĎURÍKOVÁ