Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
 Územný plán obce
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Úradná tabuľa

 
01.01.2018

 VZN č.  1/2017

        

 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb    

 

 


22.12.2017  

     

        

    

     Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný   od 1. Januára  2018     

 

     

 19.12.2017  

     

    

    

     Obec Bánovce nad Ondavou zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

     

.... viac15.11.2017  

     

    

    

     Obec Bánovce nad Ondavou zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

     

.... viac20.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk

 

     Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Múzeum Bánovce nad Ondavou – výmena strešnej krytiny“    

 

   Rozpočet   

   Krycí list rozpočtu     

 16.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk

    

         podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Rekonštrukcia objektu Komunitné centrum Bánovce nad Ondavou 

 

Výzva -  

Návrh -15.11.2017  

     

    

    

     Obec Bánovce nad Ondavou zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

     

.... viac29.04.2017  

    

   Dočasná úplna uzavierka cesty II/554, v úseku Bánovce n/O - Ložín  

 


25.08.2016  

       Plán kanalizácie Bánovce nad Ondavou    

        Strategický dokument    


13.11.2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

      

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácie pre voliča    


15.8.2014 Realizácia rekonštrukcie ÚVK v MŠ

    VÝZVA

zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu stavby s názvom Realizácia rekonštrukcie ÚVK v MŠ     

Zadanie   


Obecné  zastupiteľstvo  v Bánovciach nad Ondavou

 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo 3/1/2013 zo dňa 8.2.2013

 

vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Bánovce nad Ondavou  s pracovným úväzkom v trvaní 5 hodín týždenne a to na deň 23.3.2013  

 

 
Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 14. 01. 2018